ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Τηλεφωνικό κέντρο: 2310 477172  Πρατήριου: 2310 477126 Ανταλλακτικά: 2310 477136 Λογιστήριο: 2310 477172 Πρόεδρος: 2310 477125 Fax: 2310 477187 Απόλλωνος 12 Λυγαριά Πυλαίας – Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 55102 –  Τ.Θ. 22499   και στο e-mail: info@syne-taxi.gr